visual-01

Budgetcoaching voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Het Verschil biedt budgetcoaching aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar, wonend in Almere en omstreken. Zij zijn tijdelijk niet , of niet voldoende in staat om goed en zelfstandig met hun financiën om te gaan.

Wanneer er veel onrust is rondom de financiën, heeft dit vaak veel effect op andere levensdomeinen. Zo kan het binnen een begeleidingstraject stagnerend werken of het kan op de werkvloer leiden tot minder productiviteit.

> Lees verder

Fenneke van den Brule

Mijn naam is Fenneke van den Brule. Ik woon in Almere.

Ik ben met Het Verschil gestart, omdat er veel jongeren met financiële problemen zijn die ik graag verder wil helpen. Sommigen van hen hebben een bewindvoerder, voor anderen is dit niet nodig. Die hebben wat budgetcoaching en voorlichting nodig om zelfstandig met hun geldzaken om te leren gaan, individueel of in een groep. Weer een ander heeft een vorm van budgetbeheer nodig. Dat is allemaal mogelijk bij Het Verschil.

> Lees verder

visual-02

Financiële
zelfredzaamheid

Door middel van coachende gesprekken werken we toe naar financiële zelfredzaamheid. Afhankelijk van de gekozen ondersteuning, kunnen de einddoelen verschillen. Dit hangt er bijvoorbeeld vanaf of er budgetcoaching en/of budgetbeheer wordt ingezet.

Einddoelen waaraan gedacht kan worden zijn:

  • Er is inzicht en overzicht in de financiën en inzicht in de consequenties die bepaalden keuzes hebben
  • Post is geordend en wordt gelezen
  • Het budgetplaatje is overzichtelijk en stabiel en de jongere kan zich hieraan houden
  • De jongere komt tijdig de betalingsverplichtingen na
  • Aflossingen rondom schulden zijn geregeld
  • Betalingsachterstanden zijn ingelopen

Omdat Het Verschil juist zorgt dat jongeren financieel zelfstandig worden, laten wij hen diverse zaken zelf doen. Te denken valt aan:

  • Aanvragen van toeslagen
  • Naar afspraken gaan
  • Post ontvangen en behandelen
  • Belasting aangifte

Uiteraard maken wij de jongere hierbij wegwijs in het 'hoe en waar'.

Trajecten & Tarieven

Hieronder staan diverse trajecten vermeld. Daarnaast is het ook mogelijk om Het Verschil bij uw organisatie een spreekuur te laten draaien. Ook kan er financiële voorlichting worden aangeboden aan jongeren van uw organisatie. Dit kan in (klein) groepsverband. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Hulpverlener

Wanneer een jongere begeleid wordt door een hulpverlener, en de financiën zijn instabiel, kan dit zorgen voor veel onrust en kan dit verdere begeleiding erg in de weg staan.

Lees meer

Reclassering

Wanneer u een jongere heeft die in detentie heeft gezeten, is de kans aanwezig dat er financieel nog het een en ander aan de hand is. Het kan zijn dat er nog schulden zijn waar iets mee moet gebeuren.

Lees meer

Jongere

Ook als je geen hulpverlener of reclasseringsmedewerker hebt, kun je terecht bij Het Verschil. Ik help je graag om je financiën inzichtelijk te maken en te kijken wat je met je schulden zou kunnen doen, als die er zijn.

Lees meer

Werkgever

Heeft u te maken gehad met loonbeslagen bij uw werknemer? Een loonbeslag wordt niet zomaar toegepast. Vaak is hier al een heel proces aan vooraf gegaan.

Lees meer

Financiering

Er zijn diverse financieringsstromen te bedenken, onder andere: subsidie, eigen geld of op kosten van een werkgever. Het Verschil is nog bezig de mogelijkheden te verkennen om in aanmerking te komen voor PGB zorg en WMO vergoeding. Per financieringsstroom kunnen de tarieven onderling afwijken. Dit heeft ermee te maken dat er wel of geen BTW doorberekend moet worden. Per aanmelding moet bekeken worden óf er een passende financieringsstroom is en welke het beste past. De aanvraag hiervoor is verantwoordelijkheid van de aanmelder

Contact

Nieuwsgierig geworden en wil je een oriënterend gesprek?
Dat kan! Mail naar info@hetverschil.eu, vul het contactformulier in, of bel met Fenneke van den Brule
06-233 250 80.

visual-03