visual-01

Budgetcoaching voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Het Verschil biedt budgetcoaching aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar, wonend in Almere en omstreken. Zij zijn tijdelijk niet , of niet voldoende in staat om goed en zelfstandig met hun financiën om te gaan.

Wanneer er veel onrust is rondom de financiën, heeft dit vaak veel effect op andere levensdomeinen. Zo kan het binnen een begeleidingstraject stagnerend werken of het kan op de werkvloer leiden tot minder productiviteit. Of je ervaart constant veel stress omdat je je afvraagt hoe je die extra factuur deze maand weer moet betalen. Je bent er met je hoofd niet bij en hebt daardoor meer moeite met je studie.

Het Verschil wil haar diensten aan een diverse groep jongeren aanbieden.

  • Jongeren die binnen de hulpverlening vastlopen, doordat hun financiën niet op orde zijn.
  • Jongeren die een reclasseringscontact hebben.
  • Jongeren die budgetcoaching of misschien zelfs budgetbeheer nodig hebben, voor korte of langere tijd.
  • Maar ook werkgevers kunnen terecht bij Het Verschil, wanneer zij jongeren in dienst hebben die financiële problemen hebben en zij deze jongeren willen ondersteunen.

De jongere moet wel in staat zijn diverse zaken zelfstandig, of eventueel met een begeleider, te regelen en zich kunnen houden aan de gemaakte afspraken, zodat het traject goed kan worden uitgevoerd. Met voldoende motivatie heeft het traject de beste kans van slagen.

 
visual-03