Trajecten & tarieven voor
Reclassering

Wanneer u een jongere heeft die in detentie heeft gezeten, is de kans aanwezig dat er financieel nog het een en ander aan de hand is. Het kan zijn dat er nog schulden zijn waar iets mee moet gebeuren. Het kan zijn dat de jongere veelvuldig verkeerde keuzes maakte voor de detentie en misschien heeft hij of zij hierin meer ondersteuning nodig om te juiste basis te leren.

U wilt voorkomen dat de jongere (opnieuw) in de financiële problemen komt of dat schulden blijven liggen en mogelijk verergeren. Deze jongere kunt u aanmelden bij Het Verschil.

Wij zorgen voor een overzichtelijk budgetplan en gaan met de jongere in gesprek over de uitgaven, weekbudget en de keuzes die hij of zij maakt en zou kunnen maken. Verder zullen we bekijken wat de betreffende jongere nodig heeft van om verder te kunnen. Hierin zullen wij u, als reclasseringsmedewerker, ook in betrekken, of betrekken wij een andere betrokken begeleider.

Wanneer er ook budgetbeheer nodig is, kan dit ook tijdelijk worden geboden, met als insteek dat de jongere uiteindelijk zelfredzaam genoeg is om de financiën zelfstandig te beheren. Mogelijk kunt u een beschikking afgeven voor de budgetcoaching, zodat Het Verschil hierop de ondersteuning kan declareren.

Tarieven

Voor de genoemde dienstverlening hanteren wij het onderstaande tarief.

Uurtarief

(exclusief BTW)
€55 p/u
(BTW 21% indien van toepassing)
€11,55 p/u

Reiskostenvergoeding

(inclusief 21% BTW)
€0,23 p/km

 

Er is minimaal 1 uur per maand nodig om de noodzakelijke standaard handelingen te verrichten en contacten te onderhouden met bijvoorbeeld instanties, hulpverlener en jongere. Dit met betrekking tot de standaard zaken die geregeld moeten worden. Onder de standaard zaken valt het op maat houden van het budgetplan, toevoegen van diverse betalingen en al het cliëntcontact of contact met instanties / begeleider die daarmee samenhangt.

De facturen worden maandelijks opgesteld op basis van bijgehouden uren -en kilometerregistratie.

Aanmelding

Na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier, kan er een afspraak voor een intake worden gepland. De ingevulde gegevens zullen worden opgenomen in persoonsregistratie van Het Verschil. Zie voor meer informatie ons privacy statement.

Meenemen naar intake / of indien mogelijk als bijlage op te nemen bij dit formulier:

  • Alle bewijsstukken inkomen
  • Alle bewijsstukken uitgaven
  • Alle bewijsstukken schulden
  • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Kopie bankpas (deze zal als leefgeldrekening worden gehanteerd)