Trajecten & tarieven voor
Hulpverleners

Wanneer een jongere begeleid wordt door een hulpverlener, en de financiën zijn instabiel, kan dit zorgen voor veel onrust en kan dit verdere begeleiding erg in de weg staan. Een begeleider kan tot op zekere hoogte ondersteunen in de financiën, maar de kennis en mogelijkheden houden ook ergens op. Dan is er meer ondersteuning nodig van iemand die meer kennis en tools in huis heeft om de jongere verder te helpen in financieel opzicht.

In plaats van een jongere door te sturen naar bewindvoering, kan budgetcoaching en tijdelijk budgetbeheer worden ingezet.

Bewindvoering is voor veel jongeren helemaal niet persé nodig. Er is een flinke groep jongeren die gebaat is bij iemand die het overzicht terugbrengt en die ze laat zien welke keuzes zij kunnen maken, die kan onderhandelen met schuldeisers en die ze advies geeft hoe om te gaan met hun maandbudget. Overigens is er natuurlijk ook een grote groep jongeren die bewindvoering wél nodig heeft. Dit kan ook een uitkomst zijn bij een traject budgetcoaching en kan het advies worden gegeven om bewind aan te vragen.

Om onze dienstverlening tegen scherpe tarieven aan te kunnen bieden, proberen wij de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Om dit te realiseren maken we graag gebruik van flexplekken van de aanmeldende partij. Een ander voordeel van deze werkwijze is dat wij daardoor zeer flexibel zijn en de reistijd voor onze cliënten zo kort mogelijk houden. Essentieel voor onze dienstverlening is wel de aanwezigheid van een stabiele internetverbinding tijdens de afspraken.

Trajecten

Omdat iedereen anders is en andere behoeften heeft, bieden wij onze coaching en budgetbeheer in diverse vormen aan en hebben wij geen vaststaande trajecten. Per aanmelding zal gekeken worden naar de behoefte van de jongere.

Verloren overzicht
Een voorbeeld is een cliënt die het overzicht kwijt is en een paar betaalachterstanden heeft. Het kan in dat geval al voldoende zijn als er iemand is die helpt alles in kaart te brengen en zorgt dat het verloren overzicht terugkomt. Betaalachterstanden kunnen dan vaak gemakkelijk worden ingelopen. Beheer van financiën is niet persé nodig.

Schulden
Maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van schulden. In dat geval zal er, naast de vaste betalingen, ook gekeken worden welke ruimte er is om schulden af te lossen. Ook zal er een recent overzicht gemaakt worden van alle openstaande schulden. Schulden kunnen alleen goed in kaart worden gebracht wanneer de jongere volledige openheid van zaken geeft. Indien schulden te complex zijn, kan er worden doorverwezen naar de schuldhulpverlening.

 

Leefgeldrekening
Sommige jongeren vinden het fijn als er gespaard wordt, anderen hebben liever wat meer geld “in handen”. In zo’n geval kunnen we ervoor kiezen om de vaste lasten te betalen en de eventuele aflossingen te doen aan schuldeisers en het restant dan door te storten naar de “leefgeldrekening”. De jongere beheert dan het maandbudget volledig zelf.

Kortom, genoeg verschillende vormen die aan kunnen sluiten op uw cliënt. Samen met de cliënt kiezen we best passende afspraken.

Om de financiën te stabiliseren is het prettig als de jongere een rekening heeft die gezien kan worden als “vaste lasten rekening”, waar Het Verschil ook voor gemachtigd wordt. Dit geeft de mogelijkheid om, in het begin van het traject, betalingen uit te voeren op de rekening en de rekening over te zetten in Onview en het budgetplan te maken. De jongere krijgt dan een bedrag per week of per maand uitgekeerd op de “leefgeldrekening”

Tarieven

Voor de genoemde dienstverlening hanteren wij het onderstaande tarief.

Uurtarief

(exclusief BTW)
€55 p/u
(BTW 21% indien van toepassing)
€11,55 p/u

Reiskostenvergoeding

(inclusief 21% BTW)
€0,23 p/km

 

Er is minimaal 1 uur per maand nodig om de noodzakelijke standaard handelingen te verrichten en contacten te onderhouden met bijvoorbeeld instanties, hulpverlener en jongere. Dit met betrekking tot de standaard zaken die geregeld moeten worden. Onder de standaard zaken valt het op maat houden van het budgetplan, toevoegen van diverse betalingen en al het cliëntcontact of contact met instanties / begeleider die daarmee samenhangt.

De facturen worden maandelijks opgesteld op basis van bijgehouden uren -en kilometerregistratie.

Aanmelding

Na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier, kan er een afspraak voor een intake worden gepland. De ingevulde gegevens zullen worden opgenomen in persoonsregistratie van Het Verschil. Zie voor meer informatie ons privacy statement.

Meenemen naar intake / of indien mogelijk als bijlage op te nemen bij dit formulier:

  • Alle bewijsstukken inkomen
  • Alle bewijsstukken uitgaven
  • Alle bewijsstukken schulden
  • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Kopie bankpas (deze zal als leefgeldrekening worden gehanteerd)